Rapportera länk:

 

Andilla's Boxerkennel

 

Andilla´s Boxerkennel ligger i Hässlunda – Mörarp , 1,5 mil norr om Helsingborg i nordvästra Skåne och bedriver sedan 1990 en liten uppfödning av boxer i hemmiljö.Helsingborg i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: