Rapportera länk:

 

Arena Huddinge AB

 

Ägs av näringslivet och Huddinge kommun gemensamt. Tillsammans vill vi förstärka den positiva bilden av Huddinge, främja tillväxten och öka kommunens attraktionskraft.
Huddinge i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: