Rapportera länk:

 

Aspekta AB

 

Vi är ett konsultföretag inom PR och kommunikation. Aspekta erbjuder tjänster inom samhällskommunikation, marknads-PR, finansiell kommunikation och internkommunikation, välkommen.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: