Rapportera länk:

 

Axner, Torbjörn

 

Svensk träbåtskultur i bild. Illustrationer av klassiska svenska träbåtar.
Västerås i Västmanlands län

 

 

 

 

Nyckelord: