Rapportera länk:

 

BRF-Registret

 

BRF-Registret innehåller uppgifter om Sveriges bostadsrättsföreningar, styrelsemedlemmar, boende i föreningarna, antal lägenheter, byggår mm. Registret finns att beställa för olika geografiska områden eller som ett heltäckande register.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: