Rapportera länk:

 

BaBel Infovox AB

 

Världsledande inom text till tal och taligenkänning.
Solna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: