Rapportera länk:

 

Backa Industriservice AB

 

Sprutisolering med goda referenser sedan 1987. Industrier, fartyg, off-shore, järnvägsvagnar, offentliga lokaler. Kan användas mot plåt, sten, stål eller trä. Akustisk, termisk, kondens och brandisolering A-60. Bra isoleringsvärden. Typgodkänt.
Klippan i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: