Rapportera länk:

 

Bäckaskogs Plåt och Förvaltning

 

Består av två olika förgreningar. Vi är dels ett plåtslageriföretag som utför det mesta inom byggnadsplåtslageri, dels ett uthyrningsföretag som hyr ut transporter och lyft med kranbil samt arbetsfordon. Plåtslageriet är huvudsysslan och erbjuder totallösningar inom legotillverkning i tunnplåt.
Hallsberg i Örebro län

 

 

 

 

Nyckelord: