Rapportera länk:

 

Bålsta Gästgivaregård

 

Det lilla konferenshotellet med de stora resurserna. Hotell, konferens, restaurang och festvåning.
Håbo i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: