Rapportera länk:

 

Bengt, Ingrid och Tobias

 

Främst Bengts - SM0KBW sida med mycket amatörradio projekt.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: