Rapportera länk:

 

Beroendecentrum värmland i Kristinehamn

 

HVB-hem med psykiatrisk öppenvård. Medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. Målgrupp är män och kvinnor från 18 år i behov av abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning.
Kristinehamn i Värmlands län

 

 

 

 

Nyckelord: