Rapportera länk:

 

Bjurmans Lastmaskiner AB

 

Jobbar med industriflyttar, sjötransporter, bud, entreprenadmaskinsarbeten,maskinreparationer, pallställage m.m. i hela landet. På Möja i Stockholms skärgård bygger vi även hus samt In-drän infiltrationsanläggningar.
Huddinge i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: