Rapportera länk:

 

Blue Heart Blues

 

Välkommen till Halmstads Bluesförening, Blue Heart Blues. Vi har som målsättning att anordna konserter med alla de bluesvariationer som finns och därigenom öka och sprida bluesintresset i Halmstad.
Halmstad i Hallands län

 

 

 

 

Nyckelord: