Rapportera länk:

 

Blueheart Project - Permakultur i Stockholm

 

Blueheart Project är en icke vinstdrivande organisation som jobbar mot upptäcka ett nytt sätt att leva och verkar genom opinionsbildning, sprider konceptet på gräsrotsnivå och bedriver insamlande verksamhet för att grunda centret.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: