Rapportera länk:

 

Bujinkan Sweden

 

Är en organisation som har till huvudsyfte att informera om Bujinkan i Sverige. Organisationens medlemmar är licensierade instruktörer inom Bujinkan Budo Taijutsu som är en japansk kampkonst med månghundraåriga rötter.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: