Rapportera länk:

 

CIT Ekologik - LCAiT

 

Programvaran LCAiT används för att analysera miljöprestandan hos produkter och processer. Med hjälp av LCAiT kan man implementera miljöanalysen av ett nytt produktkoncept redan i designfasen, innan några slutgiltliga beslut har tagits.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: