Rapportera länk:

 

CallBack International

 

CallBack erbjuder företag och privatpersoner att ringa utrikes för "halva priset hela dagen". Över 2500 telefoner i Sverige är anslutna via det amerikanska teleföretaget Telegroup Inc. Global Access.
Täby i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: