Rapportera länk:

 

Capio S:t Görans Sjukhus

 

Ingår i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB, och är det första akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. Har cirka 1 500 anställda och 250 vårdplatser.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: