Rapportera länk:

 

Carmenta AB

 

Högteknologiskt mjukvaruföretag. Vi utvecklar och marknadsför kvalificerade tekniska systemlösningar med inriktning på produkter och tjänster inom stödsystem och ledningssystem.

 

 

 

 

Nyckelord: