Rapportera länk:

 

Celab Communications AB

 

Är idag ett av Sveriges ledande företag inom radiokommunikationsbranschen med landsomfattande försäljning och service verksamhet. Celab är distributör och system partner med Motorola i Sverige.
Kungälv i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: