Rapportera länk:

 

Chalmers tekniska högskola

 

På Sveriges västkust. En av Sveriges två största tekniska högskolor. Chalmers utbildar forskare, civilingenjörer, arkitekter, ingenjörer, tekniker och nautiker. Forskning bedrivs vid 9 sektioner.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: