Rapportera länk:

 

Comsol AB

 

Utvecklar och marknadsför programvara för tekniska beräkningar. Vi arbetar dels med FEMLAB som är vår egen produkt, dels med agenturer för MATLAB och Maple.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: