Rapportera länk:

 

Concreation

 

Mäklar fastigheter inom näringslivet. Förmedlar hyresfastigheter och kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Agerar som länk mellan större fastighets-placerare och mindre lokala aktörer.
Kristianstad i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: