Rapportera länk:

 

Copenhagen Malmö Port

 

Nya hamnen i Öresundsregionen är en fusion mellan Malmö Hamn AB och Köpenhamns Hamn. CMP ger tillgång till två nationella marknader och är transportcentrum för Norden och de baltiska länderna med både transit och regional trafik.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: