Rapportera länk:

 

Corona Software AB

 

Utvecklar programvara för Wang VS minidator samt MicroFocus, världsomspännande återförsäljarnät. Importerar programvaror för Wang VS och PC.

 

 

 

 

Nyckelord: