Rapportera länk:

 

Cosolutions by Vesna

 

Utbildning och konsultning med fokus på livsmedel och naturprodukter för en bättre miljö och hälsa. I mitt företag "CoSolutions by Vesna" jobbar jag med utveckling av olika utbildningskoncept för att sprida kunskap till olika nivåer i samhället om matens betydelse för hälsan och klimat och hur olika miljöföroreningar i mat kan påverkar hälsan.
Västerås i Västmanlands län

 

 

 

 

Nyckelord: