Rapportera länk:

 

Cykeltilljobbet.se

 

Används för att registrera cykelturer till och från jobbet i stället för att använda bilen. På sidan kan du följa din resa runt vår stora sjö Vättern och se din miljökalkyl, ekonomikalkyl och energikalkyl samt hur mycket av vardera alla medlemmar har bidragit till.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: