Rapportera länk:

 

Datelcomp AB

 

Utvecklar, tillverkar och marknadsför högpresterande datorbaserade system till olika slags PC-användare - från privatpersoner, skolor, universitet, kommuner, statsförvaltningar till företag inom industrin.

 

 

 

 

Nyckelord: