Rapportera länk:

 

DeepFrozen

 

Ett verktyg för att spela schack via email. Skrivet i Java och fungerar på alla plattformar som stöder detta. DeepFrozen är helt grafiskt och verifierar alla drag.
Östersund i Jämtlands län

 

 

 

 

Nyckelord: