Rapportera länk:

 

DiabetesPortalen.nu

 

Är en hemsida med information tillägnad Diabetiker Typ 1, för dig som har barn med Diabetes, anhöriga, samt vårdpersonal som jobbar med Diabetes. Allt för att du lättare ska kunna förstå och hantera den livslånga sjukdomen.
Haninge i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: