Rapportera länk:

 

Disce Doce Consulting

 

Om ni söker en konsult, t.ex. i samband med årsbokslut är vi angenäma till att bistå. Disce Doce Consulting är en liten firma med över 20 års erfarenhet av finansiell rapportering, process förbättringar, upprättande av nya verksamhetsplaner och ekonomiska analyser för större privatägda bolag till bolag noterade på Stockholmsbörsen.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: