Rapportera länk:

 

Djurhomeopati, Bowenteknik, Hundägarsupport

 

Djurhomeopati: mild, varaktig behandling. Akuta/kroniska/fysiska/mentala problem behandlas utan biverkningar!Bowenteknik: ​mild, effektiv behandling för människor och djur!Hundägarsupport: individanpassade, positiva träningsmetoder.
Orust i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: