Rapportera länk:

 

Duo-Fast Spik & Spikverktyg

 

Duo-Fast erbjuder den professionelle byggnadsarbetaren ett brett sortiment verktyg som använder tryckluft för infästning i lättbetong och infästning i betong.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: