Rapportera länk:

 

EU-grundlagen.se

 

Visar den grundtext som politiken härrör från i dag, EU:s grundlag (samlade grundfördrag), med möjlighet att debattera den. Innehåller också ingångar till EU-systemets institutioner och framtidsdebatter från olika perspektiv. Se även www.eusverige.se
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: