Rapportera länk:

 

EU-grundlagen.se

 

Ingång till hur Sverige styrs i dag, när de flesta nya lagar kommer från EU-systemet. Visar den grundläggande text som politiken härrör från, EU:s grundlag (samlade grundfördrag), som gäller före svensk lag. Se även www.euiklartext.se
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: