Rapportera länk:

 

Ekfeldts Träd och Dykservice

 

Förutom traditionell trädfällning utför vi sektionsfällning i känsliga områden, vilket innebär att vi klättrar upp i trädet och tar ner det bit för bit från toppen.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: