Rapportera länk:

 

Elfwendahl & Co

 

Reklambyrån som valt att erbjuda sina uppdragsgivare, vid sidan av traditionellt kunnande, de Nya Medierna för att nå ut med sina budskap. Kommunikation som är digital, interaktiv och samtidigt global.

 

 

 

 

Nyckelord: