Rapportera länk:

 

Emineo

 

Emineo är ett IT företag med lång erfarenhet av Oracle.Vi arbetar med tjänste och IT försäljning inom områden som Kvalitet & Prestanda, Last & Stresstester, Migrering & Reorganisering, Utbildning & Mentorskap samt traditionell konsulting.
Sigtuna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: