Rapportera länk:

 

Emrik Marknadsinformation AB

 

Undersökningsföretag med fullservice, men med specialistkompetens inom området marknadsföring och hur man aktivt använder undersökningar och marknadsinformation i beslutsprocessen.
Gävle i Gävleborgs län

 

 

 

 

Nyckelord: