Rapportera länk:

 

Energivillan

 

Information om olika typer av energilösningar för villor. Inriktningen är mot miljövänliga alternativ så som solceller, solpaneler, vindkraft, kall fusion. Tittar även på biobränsle så som vedeldning, ackumulatortankar, pellets med mera.
Norrköping i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: