Rapportera länk:

 

Entreprenörsstudenten

 

Entreprenörsstudenten är en blogg driven av Sara Öhman, sista året på EBD vid Linnéuniversitetet. Avsikten är att inspirera till drivkraft. Hon engagerar sig i ungt entreprenörskap och tillvaron präglas av tankar om kommunikation och marknadsföring.
Växjö i Kronobergs län

 

 

 

 

Nyckelord: