Rapportera länk:

 

Eva Fidjeland på Facebook

 

Eva Fidjeland är en rikt begåvad ord- och bildkonstnär. I måleri, glaskonst och skulptur uttrycker hon känslor och tankar om universella spörsmål.
Nybro i Kalmar län

 

 

 

 

Nyckelord: