Rapportera länk:

 

Exportkreditnämnden

 

EKN erbjuder garantier mot olika risker i exportaffärer. Garantin fungerar som en försäkring. Ingen affär är för liten att försäkra och vi arbetar med risker i de flesta av världens länder. EKN är till för svensk export. För säkra affärer.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: