Rapportera länk:

 

FTX Teknik & Service AB

 

FTX Teknik & Service AB utför tjänster inom ventilation, kyla, värme och energi. Vi utför även obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och energideklarationer.
Norrköping i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: