Rapportera länk:

 

Factoringgruppen

 

Vi erbjuder likviditet, factoring, genom att vi köper eller belånar fakturor och vi arbetar med såväl nystartade små företag till medelstora etablerade företag.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: