Rapportera länk:

 

Falu Tank AB

 

Utför nytillverkning, rekonditionering samt kontroll av petroleumtankar. Erbjuder också oljeavskiljare, pumpöar och dubbelmantlade tankar för användande inom skyddsområde för vattentäkt.
Falun i Dalarnas län

 

 

 

 

Nyckelord: