Rapportera länk:

 

Filmljud - gestaltande ljudläggning

 

Texter om ljudeffekternas berättande funktion i film och TV (med exempel, analyser och termologi). Undervisningsmaterial till mediaundervisningen.
Östersund i Jämtlands län

 

 

 

 

Nyckelord: