Rapportera länk:

 

Finn, Åke

 

Innehåller ca 23000 främmande/inlånade ord i svenska språket. Har dessutom en hel del gudanamn från asaläran, Indisk, Assyrisk-Babylonsk, Romersk samt Grekisk mytologi.
Borlänge i Dalarnas län

 

 

 

 

Nyckelord: