Rapportera länk:

 

Flexenita

 

Flexibelt och enkelt IT-arbete. Programvaror och arbetsplatsanpassningar för personer med kognitiva funktionshinder i arbetslivet.
Vallentuna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: