Rapportera länk:

 

FöretagsCentrum i Oskarshamn

 

Mötesplatsen för Oskarshamns företag och företagare. Driver även projektet Baltcent vars uppgift är att slå broar till Öst men också att hjälpa dig och ditt företag att hitta vägar till framgång på andra sidan Östersjön
Oskarshamn i Kalmar län

 

 

 

 

Nyckelord: