Rapportera länk:

 

Formconsult AB

 

Eftervibrering av färsk betong ger starkare och planare ytor. Motorslodan planar betongen. RolliT Bandmaskinen kör på färsk yta och eftervibrerar täckskiktet ovanifrån. Sprickfria ytor håller längre. Teknik för reparationer av tunna betongskikt.
Huddinge i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: